UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່
ຕິດຕາມ

65,290ຕິດຕາມ

ໃຫມ່ລ່າສຸດ

01:29
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
Stands By On Green's Side (Clip) - Chipocalypse Now - Big City Greens [CTO U
0 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ18 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
03:36
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
FIN _ แม่หญิงแพรจีนจงใจประกาศกับข้าว่าเป็นเมียพระราชทาน _ พรหมลิขิต EP.21 _
3 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ18 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
05:10
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
FIN _ ข้าหาเบื่อออเจ้าไม่ ไม่เคยเบื่อเลย _ พรหมลิขิต EP.21 _ Ch3Thailand
2 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ18 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
09:07
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
FIN _ สิ่งใดที่หวงก็ต้องคอยเฝ้าดูแลอย่าให้คลาดสายตา _ พรหมลิขิต EP.21 _ Ch3T
3 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ18 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
04:07
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
FIN _ ออเจ้าชอบพูดวกวนพลิกลิ้น _ พรหมลิขิต EP.20 _ Ch3Thailand
3 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ1 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
06:41
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
FIN _ ใครจักยอมรับผิดถ้ารู้ว่าต้องถูกลงโทษ _ พรหมลิขิต EP.20 _ Ch3Thailand
4 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ1 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
01:33
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
FIN _ ข้าเป็นบ่าว ข้าก็ต้องตามแม่นายข้า _ พรหมลิขิต EP.20 _ Ch3Thailand
0 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ1 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
04:59
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
FIN _ ความรู้สึกที่ข้ามีต่อแม่พุดตาน ราวกับคนที่ข้าตามหามาเนิ่นนาน _ พรหมลิข
0 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ1 ມື້ກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່

ຊົມຫຼາຍສຸດ

07:36
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
ลูกฉันยังไม่ตาย _ หลอนไดอารี่ EP.24_HIGH
17K ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ3 ປີກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
03:28
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
จะกี่ภพกี่ชาติ พวกมันก็ตามจองล้างจองผลาญข้าไม่จบไม่สิ้น _ นาคี _ TV3 Official_HIGH
16K ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ3 ປີກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
13:29
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
ผีมนต์ดำ เฝ้าสวนยาง _ หลอนไดอารี่ EP.32_HIGH
16K ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ3 ປີກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
08:25
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
ผีนางรำ ใต้ต้นโพธิ์ _ หลอนไดอารี่ EP.27_HIGH
14K ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ3 ປີກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
07:49
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
เห็นน้องสาวผมไหม _ หลอนไดอารี่ EP.16_HIGH
14K ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ3 ປີກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
12:49
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
บั้งไฟพญานาค _ หลอนไดอารี่ EP.44_HIGH
13K ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ3 ປີກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
09:30
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
อาถรรพ์งูเจ้าที่ _ หลอนไดอารี่ EP.23_HIGH
13K ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ3 ປີກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
06:28
ເພີ່ມເຂົ້າໃນລາຍການ
ເພີ່ມເຂົ້າເບີ່ງພາຍຫຼັງ
แร้งวัดสะเกศ เปรตวัดสุทัศน์ _ ตำนานไดอารี่ EP.3_HIGH
13K ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ3 ປີກ່ອນ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່

ຫຼີ້ນທັງໝົດ
ສັບຊ້ອນຕາມ
ໃໝ່ລ່າສຸດ
ເກົ່າສຸດ

ສະຖິຕິ

ໄດ້ເຂົ້າສູ່ວັນທີ:

1,908,717 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

65,290 ປະຕິບັດຕາມ

ພັນລະນາ

ເປັນກາຕູນຕ່າງໆ ຝາກຕິດຕາມດ້ວຍຈ້າ