UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

ຕິດຕໍ່

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ພະແນກ VAS - ບໍລິສັດ Star Telecom

ທີ່ຢູ່:

ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ຈຳ ກັດ

ຖະ ໜົນ ໜອງ ບອນ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ

ເບີໂທລະສັບ: 021 999 666

ສາຍດ່ວນ: 109 (ບໍ່ເສຍຄ່າ)

ອີເມວ: vas@unitel.com.la