UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

ຂອບໃຈທີຮັກອ້າຍ, ขอบใจที่ฮักอ้าย - ຕູມຕາມ ແສນປະເສີດ

22.854 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
681
126
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ3 ປີກ່ອນ

ເພງ: ຂອບໃຈທີ່ຮັກອ້າຍ ຮ້ອງໂດຍ: ຕູມຕາມ ແສນປະເສີດ ແຕ່ງໂດຍ: ອຈ ຫນອນນ້ອຍ ເພັດດົງເຫັນ
ຫົວເລື່ອງ : LAO-POP

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ