UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

ลูกใภ้อีแม่ ລູກໃພ້ອີ່ແມ່ เท่ห์ จำปาสัก ft. อาหลี จักเด Crazy (Official Video)

15.267 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
1562
158
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ1 ປີກ່ອນ

ຫົວເລື່ອງ : LAO-POP

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ