UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

เค้กช็อคโกแลตหน้านิ่ม วัตถุดิบ3อย่าง ไม่เตาอบ ไม่เครื่องตี l แม่มิ้วl Esy Steamed Chocolate Cake

52 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
21
2
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

Ny pps OFFICIAL

40379ຕິດຕາມ

ພິມຈໍາໜ່າຍ4 ມື້ກ່ອນ

ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ