UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

เค้กไมโลหน้านิ่ม ไม่แป้ง สูตรนึ่ง วัตถดิบเนื้อเค้ก 4 อย่าง l แม่มิ้ว l ESY MILO CAKE

188 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
65
2
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

Ny pps OFFICIAL

40385ຕິດຕາມ

ພິມຈໍາໜ່າຍ4 ມື້ກ່ອນ

ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ