UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

SAIGON ĐẤU TẾU 2 Tếu Từ Vựng (Phần 2)

105 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
43
13
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ5 ເດືອນກ່ອນ

Sài Gòn đẹp lắm với Tếu
ຫົວເລື່ອງ : Video

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ