UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່
#News  

สุดน่ากลัว พายุทรายถล่ม เหมือนในหนัง” บราซิลแล้งสุด 90 ปี TNN ข่าวดึก 10 ต.ค. 64

108 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
17
0
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ10 ມື້ກ່ອນ

สุดน่ากลัว พายุทรายถล่ม เหมือนในหนัง” บราซิลแล้งสุด 90 ปี TNN ข่าวดึก 10 ต.ค. 64
ຫົວເລື່ອງ : News

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ