UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່
#food  

กะเพราที่ตามหา กะเพราที่ให้หมูกรอบแบบนี้ มันชิ้นใหญ่แบบสุด น่ากิน

217 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
25
0
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ9 ມື້ກ່ອນ

กะเพราที่ตามหา กะเพราที่ให้หมูกรอบแบบนี้ มันชิ้นใหญ่แบบสุด น่ากิน
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ