UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່
#story  

ต้นไม้และความดี ทำดีแต่ไม่ได้ดี กลับถูกแต่คนอื่นเอาเปรียบ ต้องทำอย่างไร ปัญญายุทธ์ EP.37

190 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
73
7
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ9 ມື້ກ່ອນ

ต้นไม้และความดี ทำดีแต่ไม่ได้ดี กลับถูกแต่คนอื่นเอาเปรียบ ต้องทำอย่างไร ปัญญายุทธ์ EP.37
ຫົວເລື່ອງ : Story

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ