UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່
#TNN   #News  

เปิดภาพ “ทอร์นาโด” ถล่มสหรัฐฯ “แมงป่อง” หนีน้ำท่วมในอียิปต์ TNN ข่าวค่ำ 14 พ.ย. 64

72 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
9
0
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ8 ເດືອນກ່ອນ

เปิดภาพ “ทอร์นาโด” ถล่มสหรัฐฯ “แมงป่อง” หนีน้ำท่วมในอียิปต์ TNN ข่าวค่ำ 14 พ.ย. 64
ຫົວເລື່ອງ : News

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ