UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

เปิดตำนานใหม่.. ไก่ย่างเจ๊แดงสูตรลับ 40 ปี เด็ดทะลุ 400 โล รอ 2 ชม.กว่าจะได้กิน

71 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
28
2
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ1 ເດືອນກ່ອນ

เปิดตำนานใหม่.. ไก่ย่างเจ๊แดงสูตรลับ 40 ปี เด็ดทะลุ 400 โล รอ 2 ชม.กว่าจะได้กิน
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ