UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

กุ้งลายเสือ 3 ตัวโล กินไปเลย 2 โลจุกๆ น้ำจิ้มซีฟู้ดพริกเผ็ดแบบน้ำตาไหล หาทำมาก l กินกับกี้

158 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
55
6
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ1 ເດືອນກ່ອນ

กุ้งลายเสือ 3 ตัวโล กินไปเลย 2 โลจุกๆ น้ำจิ้มซีฟู้ดพริกเผ็ดแบบน้ำตาไหล หาทำมาก l กินกับกี้
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ