UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

หมูย่างเกาหลี ตี4 สามชั้นฉ่ำๆ ตีนไก่เผ็ดซี้ดๆ.. อร่อยแสงออกปาก เจ้าของเกาหลีแท้

162 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
66
4
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ1 ເດືອນກ່ອນ

หมูย่างเกาหลี ตี4 สามชั้นฉ่ำๆ ตีนไก่เผ็ดซี้ดๆ.. อร่อยแสงออกปาก เจ้าของเกาหลีแท้
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ