UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

花半天時間壘灶,就為了一個烤乳豬,皮酥肉嫩,哥倆吃的真過癮! 【鐵鍋視頻】

142 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
33
6
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ4 ເດືອນກ່ອນ

花半天時間壘灶,就為了一個烤乳豬,皮酥肉嫩,哥倆吃的真過癮! 【鐵鍋視頻】
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ