UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່
#News  

สหรัฐฯขายอาวุธให้กาตาร์ ช่วงแข่งขันบอลโลก l TNN World Today

106 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
14
1
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ1 ເດືອນກ່ອນ

สหรัฐฯขายอาวุธให้กาตาร์ ช่วงแข่งขันบอลโลก l TNN World Today
ຫົວເລື່ອງ : News

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ