UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

จุ๊กุ้งสะดุ้งน้ำฮ้อน น้ำแจ่วพริกแดงซีฟุ๊ด แซ่บๆแบบกลางทุ่งนา

271 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
40
1
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ1 ເດືອນກ່ອນ

จุ๊กุ้งสะดุ้งน้ำฮ้อน น้ำแจ่วพริกแดงซีฟุ๊ด แซ่บๆแบบกลางทุ่งนา
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ