UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

หมูย่างเกาหลีเกาใจ น้ำจิ้มโคชูสูตรเด็ดทำเอง แกล้มผักกรอบๆ จัดให้น้องหมวยแซ่บๆ ตั้มมี่Channel

87 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
12
0
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ5 ມື້ກ່ອນ

หมูย่างเกาหลีเกาใจ น้ำจิ้มโคชูสูตรเด็ดทำเอง แกล้มผักกรอบๆ จัดให้น้องหมวยแซ่บๆ ตั้มมี่Channel
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ