UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

อ้ายขอได้บ่ ยศ ภิญโญ [MUSIC VIDEO] ต้นฉบับ

154 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
20
1
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ19 ມື້ກ່ອນ

อ้ายขอได้บ่ ยศ ภิญโญ [MUSIC VIDEO] ต้นฉบับ
ຫົວເລື່ອງ : THAI-POP

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ