UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່
#hit   #Hot  

รักลูกแต่เสียดายพ่อ…สุดท้ายเธอจะเลือกใคร ละครสั้น

4.724 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
555
57
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ1 ມື້ກ່ອນ

รักลูกแต่เสียดายพ่อ…สุดท้ายเธอจะเลือกใคร ละครสั้น
ຫົວເລື່ອງ : Short Video

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ