UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

เหตุการณ์ห้างถล่ม...โลกไม่ลืม l The Sampoong Incident สุสานห้างสรรพสินค้า

56 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
18
2
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ3 ເດືອນກ່ອນ

เหตุการณ์ห้างถล่ม...โลกไม่ลืม l The Sampoong Incident สุสานห้างสรรพสินค้า
ຫົວເລື່ອງ : Story

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ