UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

กุ้งขาวคั่วพริกเกลือ หอมๆ พร้อมเทคนิคดึงเส้นดำออก โดยไม่ต้องแกะเปลือก l กินได้อร่อยด้วย

43 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
6
0
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ2 ເດືອນກ່ອນ

กุ้งขาวคั่วพริกเกลือ หอมๆ พร้อมเทคนิคดึงเส้นดำออก โดยไม่ต้องแกะเปลือก l กินได้อร่อยด้วย
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ